دسته بندی تبلیغات و انواع آن

دسته بندی تبلیغات و انواع آن

دسته بندی تبلیغات

تبلیغات برای جلب نظر ناظر یا مخاطب و در پی سه مرحله هدف انجام می پذیرد:

  • 1- تبلیغات یا برای معرفی کالا یا خدمات و عنوان کردن مبحث جدیدی از مسائل فرهنگی و اجتماعی یا سیاسی و مذهبی صورت می پذیرد.

  • 2- یا برای قانع کردن اشخاص در پذیرفتن آن کالا، خدمات یا اندیشه خاص انجام می شود.

  • 3- یا برای یادآوری کالا یا خدمات یا اندیشه ای که به حد کافی شناخته شده است، اما مدتی است به دست فراموشی سپرده شده است، صورت می گیرد.

برای تبلیغات چند نوع دسته بندی وجود دارد:

  • عمودی و افقی
  • مستقیم و غیر مستقیم
  • تجاری، فرهنگی و سیاسی، مردمی

عمودی و افقی

تبلیغات عمودی که بیشتر در گذشته و حکومت های گذشته باب بوده است شامل تبلیغاتی است که از سوی حکومت برای مردم و رعیت ها انجام می شود.

این تبلیغات از آنجایی که از موضع قدرت به زیر دستان انجام می شود (از بالا به پایین) به آن تبلیغات عمودی گفته می شود و تبلیغات افقی همان نوع تبلیغاتی که در جوامع امروزی مرسوم است و صاحبان مشاغل برای کسب و تجارت و یا ارائه خدمات و توسعه فرهنگ و ... برای سایر اقشار مردم انجام می دهند .

مستقیم و غیر مستقیم

تبلیغات مستقیم: به آن دسته از تبلیغات که مستقیما به معرفی کالا و یا خدمات و ... می پردازد و از مزایا و محاسن آن کالا یا خدمات به طور مستقیم صحبت می شود تبلیغات مستقیم می گویند.

تبلیغات غیر مستقیم: چنانچه در معرفی و یا تبلیغ کالا یا خدمات از ابزارهایی استفاده شود که در نهایت منجر به خرید کالا یا خدمات و یا پذیرش یا توسعه فرهنگ خاصی (که موضوع تبلیغ است) گردد بدون اینکه از خود کالا یا خدمات مستقیما تعریف یا تمجیدی شده باشد، به آن تبلیغات غیر مستقیم می گویند.

مانند آگهی یکی از بانک ها که در روز مادر پخش گردید و شامل تبریک روز مادر بود.

در این نوع آگهی ها، در انتها تنها نام یا آرم آن بانک یا موسسه آورده و ذکر می گردد (بدون اینکه از مزایا و یا خدمات آن بانک صحبتی به میان آمده باشد).

یا آگهی برخی محصولات غذایی که به طور ضمنی در خلال یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی گنجانده می شود نیز از جمله آگهی های غیر مستقیم محسوب می شود.

تاثیر گذاری تبلیغات غیر مستقیم به مراتب از تبلیغات مستقیم بیشتر است و معمولا جنبه های خلاقانه بیشتری می توان در این نوع آگهی ها به کار گرفت.

این نوع تبلیغات مورد پسند بیشتری برای مردم می باشند و مردم از ذکر مستقیم خصوصیات یک کالا و تعاریف و تمجیدهای تکراری، چندان خوششان نمی آید.

نیاز به کمک یا مشاوره دارید؟ با شماره 77637159-021 تماس بگیرید. ما آماده پاسخگویی هستیم!

تجاری، فرهنگی و سیاسی، مردمی

تبلیغات تجاری: تبلیغات تجاری همانطور که از نامشان پیداست برای معرفی یا فروش کالا یا خدمات خاصی جهت کسب درآمد طراحی و اجرا می گردد. هدف از این تبلیغات فروش می باشد و منافع و عایدات مادی آن از اصلی ترین اهداف این نوع تبلیغات می باشد.

تبلیغات فرهنگی و سیاسی: تبلیغات فرهنگی و سیاسی برای تبیین و توسعه اندیشه خاصی در میان قشر خاص یا عامی از مردم طراحی و اجرا می گردد.

گاهی برخی تبلیغات تجاری قدری هم جنبه فرهنگی دارد و تمیز دادن این دو نوع از یکدیگر را مشکل می سازد.

مثلا تبلیغات برای فروش یک فیلم سینمایی، ضمن جنبه های مثبت مالی و تجاری که برای دست اندر کاران آن فیلم دارد، به دلیل عملکرد و تاثیر گذاری مضامین فیلم ها بر افکار مردم، تبلیغ آن ها یک کار فرهنگی نیز محسوب می گردد.

تبلیغات مردمی: تبلیغات مردمی در جهت منافع عمومی هستند و شخص خاصی ذینفع نمی باشد و در جهت اهداف خیر خواهانه انجام می شود.

تقسیم بندی تبلیغات بر اساس ترکیب بندی

تقسیم بندی تبلیغات بر اساس ترکیب بندی

تقسیم بندی دیگری برای تبلیغات وجود دارد که براساس کمپوزیسیون و ترکیب بندی آن در طراحی ، تقسیم بندی می شوند.

در این نوع تقسیم بندی به جای قرارگیری عناصر، روابط بین اجزا و عناصر تشکیل دهنده آگهی و جهت دید ناظر توجه شده است و شامل چهار تقسیم می باشد:

  • کانونی
  • محوری
  • عمقی
  • متوالی

کانونی

در این نوع آگهی ها عناصر فرعی آگهی همگی در جهت جلب توجه یک یا دو عنصر اصلی آگهی که همان هدف آگهی می باشد، چیدمان می شوند.

جهت ترکیب بندی تمامی اجزا به سمت عنصر اصلی می باشد و همگی در کشانده شدن نگاه ناظر به سمت عنصر هدف، موثر است.

آنچه در وهله اول دیده می شود عنصر هدف نیست، اما تمرکز نهایی نگاه ناظر بر روی عنصر هدف می باشد و تمامی انرژی آگهی در همان نقطه جمع می شود.

محوری

در این نوع آگهی عنصر هدف یا اصلی ، از همان ابتدا دیده می شود و اولین نگاه ناظر بر روی همان نقطه متمرکز است.

عناصر دیگر آگهی در حاشیه می باشد و تنها کمک به پررنگ تر شدن عنصر اصلی می کنند.

معمولا عنصر هدف در نقطه مرکزی آگهی قرار دارد.

عمقی

این نوع آگهی ها ترکیب بندی سه بعدی دارند و معمولا از طریق ایجاد فضاهای مثبت و منفی در هر سه بعد، جلب نظر می کنند.

این نوع آگهی ها در بیشتر موارد چشم نوازند و از قوانین هندسی در آن بسیار بهره برده می شود.

متوالی

چشم ناظر در این نوع آگهی از یک نقطه شروع می شود و در یک نقطه دیگر ختم می گردد.

در حقیقت چشم ، سرتاسر آگهی را نظاره می کند و در نقطه ای که هدف آگهی است می ایستد.

معمولا چشم ناظر از بالا سمت چپ نگاه خود را شروع می کند سپس به سمت راست بالا رفته، به پایین صفحه سمت چپ باز می گردد و در نقطه گوشه راست پایین صفحه می ایستد (جهت حرکت مانند جهت نوشتن حرف Z می باشد).

این نوع از آگهی ها نیز چشم نواز و زیبا هستند و ضمن دیده شدن تمام قسمت های آگهی، احساس لذت از دیدار آن نیز به ناظر دست می دهد.

تبلیغات ایمیلی برای اعضای سایت (ثبت نامی)

تبلیغات ایمیل برای اعضای سایت

تبلیغات ایمیلی غیر ناخواسته، یا بازاریابی به همراه مجوز از سوی کاربر، روشی از تبلیغات از طریق ایمیل است که در آن گیرنده پیام تبلیغاتی، به میل خود آنها را دریافت می کند.

این روش، یکی از چند روشی است که توسط بازاریاب ها، برای حذف معایب بازاریابی ایمیلی، تشکیل شده است.

بازاریابی ایمیلی با قابلیت عضو شدن، نوعی از بازاریابی است که کاربران با رضایت خود، در جهت آگاهی بیشتر از اخبار و محصولات جدید، ایمیل های شرکت را دریافت می کنند.

این سیستم، در نهایت به درجه ای از رضایتمندی میان مشتریان و بازاریاب ها خواهد رسید.

رضایت مندی مشتریان

چنانچه از روش بازاریابی با قابلیت عضو شدن استفاده شود، مواردی که به مشتریان ایمیل خواهد شد، قابل پیش بینی خواهد بود چرا که آنها خود برای آگاهی از محصولات و اخبار جدید، در سیستم ثبت نام کرده اند و از دریافت ایمیل ها ناراضی نخواهند بود.

فرض بر این است که مشتری، با تمایل خود، ایمیل ها را دریافت می کند و احتمال آنکه ایمیلی ناخواسته دریافت کند، به کمترین حد ممکن خواهد رسید.

به طور ایده آل، تبلیغ دهندگان ایمیلی در سیستمی با قابلیت عضو شدن، برای مشتریان، بسیار آشناتر و مرتبط تر از تبلیغ دهندگان غیر هدفمند خواهند بود.

خبرنامه ها شکل دیگری از بازاریابی ثبت نامی

مثالی خوب از بازاریابی با مجوز خود مشتری، نامه های خبری یا خبرنامه هایی هستند که به مشتریان هدفمند فرستاده خواهند شد.

چنین نامه های خبری، مشتریان را از محصولات آتی، و وقایع در حال شرف، مطلع خواهد ساخت. در این فرم تبلیغات، شرکتی که می خواهد نامه ای خبری به مشتریان خود بفرستد، ممکن است از آنها بخواهد که آیا هنوز مایل هستند پیامی را از سوی آنها دریافت دارند یا نه.

اطلاعات تماسی مشتریان، می تواند در دیتابیسی قرار گرفته باشد و بازاریاب ها می توانند به طور خودکار، ایمیل هایی را برای مشتریان هدفمند خود ارسال نمایند.

آنها همچنین می توانند تبلیغات را تنها به بخشی از مشتریان مرتبط تر ارسال نمایند.

مقالات دیگر ما را نیز بخوانید:

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: