برنامه نویسی حرفه ای

برنامه نویسی حرفه ای

برای ایجاد یک نرم افزار یا برنامه حرفه ای، پیش از هر چیز، نیاز است تا برنامه نویس یا برنامه نویسان از ماهیت پروژه شما به خوبی آشنا شوند. یک برنامه نویس حرفه ای به خوبی قادر است تا با بررسی مستندات و مدارک پروژه، ساختار اصلی نرم افزار را طراحی کند. به این کار اصطلاحا، آنالیز پروژه گفته می شود.

درست به مانند یک ساختمان که پیش از شروع کار، ابتدا نقشه آن طراحی می شود (مستندات و مدارک پروژه)، و سپس اسکلت های فلزی آن زده می شوند، در یک برنامه حرفه ای نیز، اوضاع دقیقا به همین صورت است. پروژه شما می بایست ابتدا مستندات و مدارکی داشته باشد و سپس ساختار آن (اسکلت فلزی) طراحی شود.

مدارک می توانند توضیحاتی از نرم افزار، تصاویر و صفحات مورد نیاز، ابزارها و یا اختیارات قابل پیاده سازی باشد. لزوما این مدارک حتما نباید توسط مشتری ارائه داده شود. مدارک می توانند در طی جلسات، با کمک مشتری و برنامه نویس، تهیه و تدوین شوند.

اصول یک برنامه حرفه ای

در یک برنامه سازمان یافته و حرفه ای، کارها پیش از انجام شکسته خواهند شد و اصطلاحا گفته می شود که پروژه به بخش های کوچکتری تقسیم می شود. هر بخش از نرم افزار، وظیفه خاصی را انجام خواهد داد و در پایان، کلیه بخش های نرم افزار، گرد هم جمع خواهند شد تا کل پروژه را تشکیل دهند.

در اینجا مثالی را خواهیم آورد تا موضوع به درستی مشخص شود. بعنوان مثال، فرض کنید می خواهید نرم افزاری برای شرکت حسابداری طراحی نمایید. نرم افزار، در ابتدا به چند بخش تقسیم می شود و سپس هر بخش برنامه نویسی و پیاده سازی خواهد شد. در زیر بخش های یک نرم افزار حسابداری ساده را خواهیم آورد:

- بخش ورود فاکتورها

- بخش جستجو در فاکتورها

- بخش نمایش فاکتورهای ثبت شده

- بخش اطلاعات آماری کل فاکتورهای ثبت شده، نظیر مبلغ کل، فاکتورهای پرداخت نشده، فاکتورهای پرداخت شده.

- بخش مشاهده مشتریان با امکان مشاهده فاکتورهای آنها

- بخش ثبت اطلاعات مشتریان

- بخش جستجو در مشتریان

همانطور که مشاهده می شود، این پروژه به 7 بخش تقسیم شده است که هر بخش وظیفه خاصی را انجام می دهد.

ساختار یک برنامه سازمان یافته

ساختار یک برنامه سازمان یافته، معمولا بصورت استفاده از کلاس هایی می باشد که برنامه نویسان برای مقاصد مختلفی آنها را پیاده سازی خواهند کرد. یک کلاس برنامه نویسی، به مجموعه ای از کدها و توابعی اطلاق می شود که وظیفه خاصی را انجام می دهند. بعنوان مثال، فاکتورها در مثال برنامه نویسی بالا، می توانند توسط یک کلاس برنامه نویسی پیاده سازی شوند و مشتریان نیز کلاس دیگری را در برنامه نویسی تشکیل دهند.

به این برنامه نویسی، اصطلاحا برنامه نویسی شی گرا یا Object Oriented Programming نیز اطلاق می شود و هدف آن، تنها نزدیک تر کردن دنیای برنامه نویسی با اشیایی است که در بیرون از محیط برنامه وجود دارند (بعنوان مثال فاکتورها و یا مشتریان)

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: