اصول طراحی کاتالوگ

اصول طراحی کاتالوگ

 

از اصول اولیه طراحی کاتالوگ، تشکیل و سازمان دادن یک کمپوزیسیون یا ترکیب بندی و یا در اصطلاح عامیانه یک قالب مشخص برای صفحات کاتالوگ می باشد.

پس از مشخص کردن این کمپوزیسیون، باید عکس ها و مطالب را که می خواهید در صفحات استفاده کنیم، دسته بندی نمایید و چنانچه عکس ها به ویرایش احتیاج دارند آنها را انجام دهید.

باید چند قلم ( دو یا سه قلم ) انتخاب کنیم که متناسب با موضوع طراحی کاتالوگ شما باشد.

حالا نوبت استفاده از تکنیک های بصری در طراحی کاتالوگ است.

تکنیک های بصری برای جلب توجه و نظر مخاطب و گاهی جهت متقاعد کردن او استفاده می شود. این تکنیک ها بسیار مهم هستند و سبب مجزا ساختن کاتالوگ شما از کاتالوگ های غیر حرفه ای و عامیانه و بعضا ناموفق میشود.

یکی از این مهمترین تکنیک ها، تکنیک کنتراست یا تضاد است. این تکنیک به انحا مختلف استفاده می شود و ابزاری مهم در دست طراح برای اکتشاف گزینه های مختلف در بیان ایده ها هستند.

یکی دیگر از این تکنیک ها، تکنیک پیروی فرم از محتواست. یعنی ساختار و اشکال و گاهی فرم های تصاویر و عکس ها به تبعیت از محتوا قالب بندی و شکل بندی می شوند و این خود سبب نوعی حس خوب درگیرشدن مخاطب با طرح را سبب می شود.

تکنیک تعادل یا پایداری بعد از کنتراست، مهمترین تکنیک در طراحی کاتالوگ است. تعادل یک استراتژی طراحی است که در آن مرکز توجه بین دو وزن متعادل قرار می گیرد. ناپایداری همان عدم تعادل بوده و از نظر بصری کاملا بی قرار و تحریک کننده است.

وحدت و پراکندگی نیز از دیگر تکنیک های بصری در طراحی کاتالوگ ها و خصوصا پوسترهای امروزی است. وحدت، تعادل کاملی از عناصر مختلف در یک تمامیت یکپارچه است. چفت و بست واحدهای مختلف باید به خوبی انجام شود، به طوری که همه آن ها به صورت یک موضوع واحد به نظر رسد.

تکنیک های بی شمار دیگری نیز در اصول طراحی کاتالوگ ها وجود دارد که باعث جلب نظر می گردد که در مقالات بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

 

 

مطالب مرتبط

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: