آموزش طراحی حروف

 

طراحی حروف

 

یکی از کاستی های طراحی گرافیک در ایران طراحی حروف و طراحی آرم به صورت نشانه نوشته یا تایپوگرافی است. علیرغم وجود استادان مانند استاد فرشید مثقالی، اما متاسفانه تلاش در زمینه طراحی حروف فارسی در ایران نسبت به حروف لاتین در جهان کم صورت گرفته و کشورمان از این نظر از غنای کم و محدود برخوردار است.

البته در راه طراحی حروف محدودیت هایی وجود دارد. زیرا حروف فارسی چندان قابلیت یکسان سازی را با یکدیگر ندارند و این کار  را بسیار سخت و دشوار می سازد.

غنای طراحی حروف می تواند به غنای طراحی نشانه نوشته نیز کمک کنند. زیرا یکی از روش های طراحی نشانه نوشته ها ، کار برروی حروف های طراحی شده و تغییرات روی آنهاست. بنابراین هر چه حروف طراحی شده گسترده باشد، دست طراح، برای استفاده از آنها و تغییر و تحول و ایده پردازی از آنها باز می گردد.

گاهی تصور می شود طراحان گرافیک برای طراحی نشانه نوشته ها کمی سرسری عمل می کنند و خروجی کار آنها بیشتر شبیه سرهم بندی چند شکل می باشد که البته چندان هم زیبا نیستند و حتی گاهی خوانا نیز نمی باشند و نظم و هدف خاصی هم دنبال نمی کنند.

ریشه اصلی این نوع نگرش سطحی در طراحی آرم ها و نشانه نوشته ها را باید در سیستم تدریس گرافیک در موسسات آموزشی و تمرینات کم در حوزه طراحی حروف دانست. کارهای خوبی در زمینه آموزش و تدریس و توجیه دانشجویان در طراحی پوسترها شده است، اما انرژی و شدت را بیشتر در همین زمینه محدود کرده اند و استادان در حوزه طراحی آرم و طراحی حروف کمتر دانشجویان را درگیر می کنند.

در آموزش طراحان گرافیک، قسمت قابل توجه برنامه آموزشی، نوشتن حروف با تقلید از مدل های تاریخی ، حروف طراحی شده ، ساختن و ترکیب حروف است . کار روی طراحی حروف مطمئنا بخشی از آموزش باید باشد و بهای بیشتری به آن باید داده شود.

 

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: