کاتالوگ صنعتی

طراحی کاتالوگ صنعتی


طراحی یک کاتالوگ صنعتی ، تفاوت هایی در ویژگی های بصری با دیگر طراحی ها دارد. این تفاوت ها ممکن است کوچک و گاهی بسیار کلی باشد.

چنانچه در اندیشه طراحی یک کاتالوگ صنعتی می باشید، در ابتدا خوب است چند کاتالوگ از این دست را ورق بزنید و در ذهن خود آنرا به عنوان مثال با یک کاتالوگ آرایشی مقایسه کنید. احتمالا در نگاه کلی به تفاوت های موجود در آنها پی خواهید برد.

در زبان ساده تر یک کاتالوگ صنعتی از وزن و سنگینی بیشتری نسبت به یک کاتالوگ هنری برای یک محصول یا شرکت آرایشی خواهد داشت.

کاتالوگ های صنعتی به دلیل پیچیدگی هایی که در نوع محصول یا خدمات دارند، کنترل بیشتری را در طراحی می طلبد. طراح از آزادی کمتری در خلق چیدمان برخوردار است و باید صریحا اطلاعات را به مخاطب منتقل کند. این بدان معنا نیست که یک کاتالوگ هنری لازم نیست تا اطلاعات را سریع منتقل کند، بلکه به آن معناست که مخاطب یک کاتالوگ صنعتی با مخاطب یک کاتالوگ هنری متفاوت است و چندان مایل نیست که حواشی و تزیینات طرح را ببیند. او می خواهد در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات را بگیرد و هنگام دیدن صفحات ، گیج نشود. وقت زیادی برای دیدن کلیت و جزییات طرح ندارد و فقط به اطلاعات داخل صفحات می اندیشد.

شاید بتوان گفت کاتالوگ های هنری ترکیب بندی به ظاهر تصادفی تری نسبت به طراحی های کاتالوگ های صنعتی دارند. البته این دید تصادفی به ظاهر است زیرا در باطن همه طرح های گرافیکی حرفه ای  از ترکیب بندی اصولی و هدفمندی برخوردار است در غیر اینصورت نمی توان نام طرح گرافیکی حرفه ای را روی آن گذاشت.

گرید بندی در کاتالوگ های صنعتی بیشتر و متوازن تر به چشم می خورد و دید بیننده خطی تر می باشد. طرح صفحات، یکنواختی بیشتری دارد و مخاطب با دیدن هر صفحه و ورق زدن آن ، منتظر است صفحه بعدی را نیز با همان شیوه صفحه قبلی بخواند. در یک کلام مخاطب انتظار غافلگیری را از طراح ندارد.

البته یک طراح گرافیک حرفه ای کسی است که میتواند ضمن برآوردن انتظارات یک مخاطب کاتالوگ صنعتی ، با طرح خلاقانه خود او را هم غافلگیر کند و هم راضی نگه دارد. یک طراح حرفه ای میتوان مخاطب یک کاتالوگ صنعتی را هم راضی نگه دارد، هم از شیوه های نو و به روز و شاید بعضا به ظاهر تصادفی در طراحی طرح خود استفاده نماید، تا مخاطب از ورق زدن صفحات کاتالوگ، کسل و خسته نشود.

 

 

   

 

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: