صفحه آرایی کتاب

صفحه آرایی کتاب


برای شروع صفحه آرایی ابتدا باید مؤلفه‌ها را خوب بشناسید، مولفه‌هایی نظیر: خطوط جریان، ستون‌ها، نشانگرها، حاشیه‌ها، واحدها و حوزه‌های فضایی.

خطوط جریان: همان خطوطی هستند که صفحه را به نوارهای افقی تقسیم می‌کنند.

نشانگرها: همان هدها یا فوترها، شماره صفحه و چیزهایی از این دست که در یک محدوده یکسان در هر صفحه ظاهر می‌شوند.

ستون‌ها: همان محل قرارگیری متون و تصاویر در صفحه هستند و تعداد آنها بسته به نوع صفحه آرایی و نوع حجم مطالب هر صفحه متفاوت است.

واحدها: همان گریدهای مشخصی هستند و به صورت منظم و متناوب تکرار می‌شوند و باعث ایجاد ستون‌ها و ردیف هایی با سایزهای مختلف می‌شوند.

حاشیه‌ها: حایل بین قطع صفحه و محتوای صفحه هستند و گاهی اطلاعات فرعی مثل زیرنویس‌ها هم در آن قرار می‌گیرند.

بعد از شناخت این مولفه‌ها باید مشخص کنید که قرار است صفحه شما چه نوع گریدی داشته باشد.

انواع گرید بندی‌ها:

گرید تک ستونی، گرید دو ستونی، گرید چند ستونی، گرید واحدی (قطعه قطعه) و گرید مرتبه ای.

تک ستونی: کل متن در قالب یک ستون در هر صفحه تکرار می‌شود و عرض این ستون باید متناسب با قطع کتاب باشد و ترجیحا از 14 یا 15 سانت بیشتر نباشد تا باعث خستگی چشم و گم شدن سطر بعدی هنگام خواندن متن نشود.

دو ستونی: برای کنترل متنی طولانی تر یا عرض صفحه‌ای عریض مشخص می‌شود. گاهی ممکن است عرض دو ستون در یک گرید بندی دوستونی یکسان نباشد.

گرید چند ستونی: نسبت به دو ستونی انعطاف بیشتری دارند و گاهی به فراخور نوع صفحه بندی و محتویات یک صفحه، این ستون‌ها در هم ادغام شوند.

گرید واحدی: برای تنظیم اطلاعات پیچیده بکار می‌رود. در روزنامه‌ها،‌ تقویم‌ها، نمودارها و ... از این نوع گرید بندی سود می‌جویند و به فراخور محتویات یک صفحه و چیدمان مطالب آن صفحه، ستون‌های افقی یا عمودی در هم ترکیب می‌شوند.

گرید مرتبه‌ای: صفحه‌ها به حوزه‌های مختلف و متفاوت و نه لزما یکسان تقسیم می‌شود. بسیاری از گریدهای مرتبه‌ای از ستون‌های افقی تشکیل شده اند.

 

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: