انجام طراحی گرافیک

انجام طراحی گرافیک

از سری بحث‌های ترکیب بندی در طراحی گرافیک به تکنیک نظم و مقابل آن بی‌نظمی اشاره می‌کنیم.

نظم و بی‌نظمی

نظم در طراحی گرافیک خاصه در طراحی‌هایی مانند صفحه آرایی کتاب یا تهیه و طراحی کاتالوگ، همان یکسان سازی و همسو کردن عناصر موجود در طرح و به نوعی استفاده از اصول یا شیوه ای که تمامی عناصراز آن طبعیت کنند. در مقابل، خرق عادت در گسترش نظم و تاکید بر نامتعارف بودن و غیرقابل پیش بینی بودن را بی‌نظمی می‌گویند.

نظم همیشه زیباست. گرایش به منظم بودن و احساس سالم و خوب بودن همیشه در انسان وجود دارد. هیچگاه نمی‌توانید بگویید از دیدن این همه نظم لذت نبردم. اصولِ منظم بودن مشخص است. تکرار، ترتیب، وحدت ، بعضا تقارن، قانونمندی و ... از اصول مشخص نظام‌مند بود و نظم است.

بی‌نظمی یا شاید با کمی تسامح، خرق عادت غالبا هنگامی درست از کار در می‌آید که طراح،  حرفه‌ای باشد و بداند چه کار دارد می‌کند. طراح در طراحی گرافیک خود باید به شکلی هدفمند از بی‌نظمی در طرح خود سود جوید. معمولا بعد از دیدن یک بی‌نظمی هدفمند و حرفه‌ای، شما احساسی نو و خلاقانه می‌کنید.

همانطور که در مقاله پیشین اشاره شد که استفاده از هارمونی در طراحی گرافیک بهتر است توسط طراحان تازه‌کار صورت گیرد، در این مقاله هم متذکر می‌شویم به جهت ساده‌تر بودن و تبعیت از اصول مشخص، بهتر است در یک طراحی گرافیک که طراح آن تازه‌کار است، لی‌اوت یا ترکیب‌بندی دارای نظم باشد تا بی‌نظمیِ هدفمند.

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: