سفارش طراحی آرم

سفارش طراحی آرم

آرم به سبب کاکرد دوگانه‌اش، بازنمودی (وابسته بودن به فرستنده) و عمل گرایانه (مورد مصرف گیرنده)، غالباً میان یک نظام بیانگر و یک نظام تأثیرگذار در نوسان است. گاهی در طراحی به معرفی سازمان پرداخته می‌شود و گاهی انگیزش بیننده بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در مورد اول، ماهیت سازمان در قالب یک تصویر، نمودار می‌شود که این گونه تصاویر در فرآیند ارتباط با جامعه ، نقشی مشروع دارند. در شکل دوم، اولویت بر حک و به یاد نشاندن نوعی تصویر از سازمان در ذهن گیرنده است، این گونه تصاویر در روند ارتباط با جامعه در تلاش کسب مشروعیت هستند. برای نمونة اول می‌توان به طراحی آرم جهاد کشاورزی اشاره کرد که شکل یک داس و یک خوشه گندم به علاوه نام جهاد کشاورزی در مرکز آن،‌ بیانگر عملکرد سازمان است. برای نمونه دوم هم می‌توان به طراحی لوگو شرکت ایرانسل اشاره کرد با انتخاب رنگی مناسب و طرحی ساده و گویا تنها در یک نظر در ذهن مخاطب حک شده و این علامت در هر جا که دیده شود ارجاعی بی‌بروبرگرد به شرکت مربوطه در ذهن ایجاد می‌کند.

هنگام سفارش طراحی آرم، سفارش‌دهنده بهتر است که خود با دورنمایی که از فعالیت خود در آینده در دست دارد گونه‌ای از این دو نوع کارکرد را انتخاب کرده و به سفارش‌گیرنده انتقال دهد. گاهی هم سفارش‌گیرنده باید با طرح سؤالات درست و بررسی نوع عملکرد سازمان یا نهادی که قصد طراحی آرم برای آنها را دارد و همچنین در نظر گرفتن محدودة مخاطبان آنها، سعی در انتخاب یکی از این دو کارکرد برای طراحی بنماید.

طرحِ خروجی در نهایت مهم نیست که چقدر ساده یا چقدر پیچیده باشد، بلکه مهم این است که نقش کارکردی خود را به‌درستی ایفا نماید و نتیجه مورد نظر از آن کسب شود.

گاهی ساده‌ترین آرم‌ها برای بزرگترین مؤسسات با مبالغ هنگفت طراحی می‌شود. و سال‌ها به خوبی نقش خود را به عنوان یک آرم تأثیرگذار ایفا می‌کنند. این به سبب انتخاب درست طراح در طراحی آرم است و مبلغ گزاف طراحی آن نیز، در واقع برای ایده و موقعیت‌شناسی طراح دریافت می‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: