نشانه‌شناسی

نشانه‌شناسی، علمی است که در آن به مطالعه نظام‌های نشانه‌ای (زبان، رمزگان و ...)، ارجاعات آنها و بررسی حقیقت پنهان در پس فهم علائم، رموز و نشانه‌ها می‌پردازد. از این منظر، تردیدی نیست که پدپده‌های سیاسی به تنهایی معنا پیدا نمی‌کنند، بلکه در درون شبکه‌ای از معانی جای دارند و دارای چارچوب فرهنگی هستند. نشانه‌شناسی با مطالعه این چهارچوب و زمینه فرهنگی، به مطالعة سیاست یاری می‌رساند.

از منظر نشانه‌شناسی، هر علامتی که به چیزی غیر از خود اشاره کند می‌تواند به نوعی رمز باشد و نشانه تأویل معنایی غیر از خود است.

یکی از ارکان اصلی در طراحی آرم آشنایی با تأویل معنایی علائم و نشانه هاست. پایه طراحی آرم نشانه است و نشانه ها خود معمولا به چیزی غیر از آنچه دیده می شوند اشاره دارند.

 

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: