کارکردهای نشانه در طراحی آرم

کارکردهای نشانه؛ کارکرد فرا زبانی:

برای طراحی آرم ابتدا باید بدانیم هدف از طراحی و تشکیل یک نماد یا نشانه چیست؟ برای جمع‌بندی این اهداف باید کارکردهای نشانه را بازآموزیم. یکی از کارکردهای نشانه در طراحی آرم‌ها، کارکرد فرازبانی است.

آن مطلب یا موضوع که قرار است موجز و خلاصه در تصویر بیان شود و از حوزه‌ی زبان نیز خارج شود، همان رمز است. "کارکرد فرازبانی به رمزی برمی‌گردد که پیام با آن بیان شده است." این توصیفی است که فهیمه پهلوان در کتاب "ارتباط تصویر از چشم‌انداز نشانه‌شناسی" در مورد کارکرد فرازبانی نشانه بیان کرده است.

یاکوبسن نیز کارکرد یک پیامی را که به رمزگان مرتبط می‌شود را فرازبانی می‌خواند.

نقش خط در این بیان، مهم است. زیرا طراحی آرم با خطوط آغاز می‌شود و این خطوط اشکالی را می‌سازند که در خود پیام رمزگونه دارند و با ترجمان این رمز پیام کلامی یا فراکلامی آن مشخص می‌شود. این کارکرد از آرم یا نشانه، سبب نوعی ارتباط از نوع جدید و نو با مخاطب پیام می‌شود. شما با طراحی آرم یا نشانه ارتباطی فرازبانی با مخاطب برقرار کرده و به شیوه‌ای نو پیام خود را به او رسانده‌اید بدون آنکه به صورت فیزیکی کلامی رد و بدل کرده باشید. این پیام از طریق ترجمه‌ی رمزی که در پیام تصویری نهفته است انتقال می‌یابد.

از این رو، طراحی آرم یکی از جالب‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های طراحی گرافیک محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: