طراحی سایت مدرسه

طراحی سایت برای مدارس

در زمینه طراحی سایت برای مدارس، خصوصیاتی در نظر گرفته می شود که با برخی از وب سایت های دیگر در زمینه طراحی متفاوت است. ویژگی هایی نظیر، آموزش و اطلاع رسانی معلمان، برنامه ها و کلاس های تربیتی، از جمله برخی از ویژگی هایی می باشند که می توان به آن ها اشاره کرد.

یک سایت مدرسه می تواند یک پرتال آموزشی نیز باشد بگونه ای که دانش آموزان به مطالب آموزشی تدریس شده و همچنین مکمل های درسی، به آسانی دسترسی داشته باشند. همچنین چنین سایت هایی می توانند بخشی هایی برای ارتباط والدین دانش آموزان با معلمین و مدیران مدارس داشته باشد. این امکانات و ویژگی ها ممکن است بسته به نیازهای مدیران مدارس و مربیان آنها، از مدرسه ای به مدرسه دیگر، متفاوت باشد.

خدمات آموزشی

یکی از بارزترین ویژگی یک مدرسه، بعد تربیتی، علمی، و آموزشی آن است. سایت های مدارسی که بخوبی طراحی شده باشند، عملا می توانند در حکم یک درگاه آموزشی نیز برای دانش آموزان و یا حتی والدین آن ها عمل کنند. والدین و دانش آموزان با مراجعه به بخش های آموزشی سایت، قادر خواهند بود تا با دسترسی به منبعی از مطالب علمی، تحقیقاتی و کمک درسی، روند یادگیری خود را بهبود بخشند.

فیلم های آموزشی

هیچ چیز در آموزش، جای یک فیلم آموزشی را نخواهد گرفت و مدیران مدارس، مربیان و معلمین، با گردآوری منبعی از فیلم های آموزشی، می توانند کمک شایانی در یادگیری دانش آموزان داشته باشند. یک سایت مدرسه، بسرعت می تواند به یک منبعی از مطالب و مقالات علمی و آموزشی تبدیل شود که نه تنها نیازهای درسی دانش آموزان برطرف شود بلکه آرشیو گرانبهایی را برای ترم های بعد تحصیلی، در اختیار معلمین و مربیان قرار دهد.

یک سایت مدرسه ای که به خوبی طراحی شده باشد، قادر است تا پلی ارتباطی محکمی را میان دانش آموزان، مربیان، و نیز والدین آن ها برقرار کند و سرعت یادگیری دانش آموزان را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: