ترس از فضای خالی در طراحی

ترس از فضای خالی (فضای سفید)

Horror Vacui , اصطلاحی لاتین به معنای ترس از فضای خالی و میل به پر کردن صفحه یا فضا از عناصر گوناگون است. این خلاف گرایش به کمینه یا مینی مالیست است.

امروزه این گرایش قاعدتا برای شرح سبکی هنری و طراحی که در آن هیچ فضایی را خالی نمی گذارند بکار می رود. هرچه ترس از خالی بودن بیشتر شود, ارزش درک شده کاهش می یابد. یعنی با افزایش عناصر در طراحی , ذهن از درک کمتری برای دریافت پیام برخوردار می شود. هجوم اطلاعات در صفحه یا فضا, سبب می شود ذهن درک کلی کمتری داشته باشد و عناصر محدودی را نیز به یادآورد.

در طول تاریخ فراوانی با ثروت مترادف بوده و در ذهن تاریخی مخاطب این امر نشاندهنده غنای طراحی است. اما امروزه با پیشرفت علوم طراحی و روانشناسی, طراحان سعی در شکستن این ذهن تاریخی کرده اند و استفاده از فضای خالی در صفحات مجلات و آگهی های تبلیغاتی و دکور و ویترین مغازه ها و حتی در طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور ها, حکایت از گرایش به کمیته گرایی و مینی مالیست دارد. امروزه دیگر فراوانی ثروت نیست بلکه در بیشتر موارد خالی بودن و ساده بودن حکایت از شیکی و منحصر به فرد بودن دارد.

طراحان سعی در از بین بردن این ترس از فضای خالی کرده اند و این نوع سبک را که کمینه گرایی می نامند, در کنار سبک های هنری شلوغ , قابل پذیرش برای عموم کرده اند.

سبک های شلوغ البته ویژگی و کاربردهای خاص خود را دارند. بسیاری از هنرمندان بزرگ و مطرح دنیا در طراحی های خود جایی خالی را نمی گذارند. ایده طرح های شلوغ در موقعیت هایی که احتیاج به شور و اشتیاق و شادی  در آنهاست و یا در موقعیت هایی که این شلوغی طرح هدفی را دنبال می کند, به خوبی می تواند کاربرد داشته باشد.

طراحی با سبک خلوت و یا شلوغ گزینه هایی کاملا مجزا هستند اما وحدت آنها در این است که طرح در هر دو سبک به خوبی اجرا شود و هدف و نیاز طراحی را برآورده سازد.

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: