تقسیم بندی تبلیغات بر اساس ترکیب بندی - طراحی سایت

تقسیم بندی تبلیغات بر اساس ترکیب بندی

تقسیم بندی دیگری برای تبلیغات وجود دارد که براساس کمپوزیسیون و ترکیب بندی آن در طراحی ، تقسیم بندی می شوند. در این نوع تقسیم بندی به جای قرارگیری عناصر، روابط بین اجزا و عناصر تشکیل دهنده آگهی و جهت دید ناظر توجه شده است و شامل چهار تقسیم می باشد:
  • کانونی
  • محوری
  • عمقی
  • متوالی

کانونی

در این نوع آگهی ها عناصر فرعی آگهی همگی در جهت جلب توجه یک یا دو عنصر اصلی آگهی که همان هدف آگهی می باشد، چیدمان می شوند. جهت ترکیب بندی تمامی اجزا به سمت عنصر اصلی میباشد و همگی در کشانده شدن نگاه ناظر به سمت عنصر هدف، موثر است. آنچه در وهله اول دیده می شود عنصر هدف نیست، اما تمرکز نهایی نگاه ناظر برروی عنصر هدف می باشد و تمامی انرژی آگهی در همان نقطه جمع می شود.

محوری

در این نوع آگهی عنصر هدف یا اصلی ، از همان ابتدا دیده می شود و اولین نگاه ناظر برروی همان نقطه متمرکز است. عناصر دیگر آگهی در حاشیه می باشد و تنها کمک به پررنگ تر شدن عنصر اصلی می کنند. معمولا عنصر هدف در نقطه مرکزی آگهی قرار دارد.

عمقی

این نوع آگهی ها ترکیب بندی سه بعدی دارند و معمولا از طریق ایجاد فضاهای مثبت و منفی در هر سه بعد، جلب نظر می کنند. این نوع آگهی ها در بیشتر موارد چشم نوازند و از قوانین هندسی در آن بسیار بهره برده می شود.

متوالی

چشم ناظر در این نوع آگهی از یک نقطه شروع می شود و در یک نقطه دیگر ختم می گردد. در حقیقت چشم ، سرتاسر آگهی را نظاره می کند و در نقطه ای که هدف آگهی است می ایستد. معمولا چشم ناظر از بالا سمت چپ نگاه خود را شروع می کند سپس به سمت راست بالا رفته، به پایین صفحه سمت چپ بازمیگردد و در نقطه گوشه راست پایین صفحه می ایستد (جهت حرکت مانند جهت نوشتن حرف Z می باشد). این نوع از آگهی ها نیز چشم نواز و زیبا هستند و ضمن دیده شدن تمام قسمت های آگهی، احساس لذت از دیدار آن نیز به ناظر دست می دهد.


مقالات دیگر ما را نیز بخوانید:

مطالب مرتبط

هنوز نظری ثبت نشده است.

یک نظر بگذارید

کد امنیتی: